Helvacı Hukuk Ofisi

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, en geniş kapsamlı hukuk dallarından biridir. Ticaret hukuku dalında da deneyimli avukatlar ile hizmet veren Maltepe Helvacı Hukuk Ofisi, ticari işletmelere ve şirketlere hukuki danışmanlık sunmaktadır. Ticaret hukuku; ticari sözleşmelerden çalışanlar ve işçilerle ilişkilere, yurtdışı şirketler ile bağlantılardan lojistik ile ilgili konulara kadar birçok alanı içermektedir. Alacakların tahsil edilmesi ve sorunların giderilmesi için hem temsil hem de danışmanlık hizmetimiz bulunmaktadır.

Ticaret Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Ticaret hukuku avukatı, Ticaret Hukuku alanında birçok hizmet sunmaktadırlar. Bunların bazıları hakkında aşağıda bilgi verilmiştir:

  • Ticari şirket açılışları ve tescilleri ile ilgili tüm işlemler için danışmanlık/temsil
  • Şirket esas sözleşmesi ile ilgili konular
  • Şirket ortaklarının alacaklarının takibi
  • Şirketin iflası, tasfiyesi ya da kapanması
  • Ticaret adı, işletme unvanı
  • Haksız sermaye artırımı nedeniyle oluşan zararlar
  • Şirketlerin birleşmeleri, bölünmeleri
  • Ticari sözleşmelerin hazırlanması
  • Şirket çalışanları ve işverenlerin arasındaki sözleşmelerin düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların giderilmesi

Çoğunlukla ticari avukatlar aslında her türlü ekonomik faaliyetin bulunduğu sorun için temsil ve danışmanlık hizmeti sunabilirler çünkü ticari hukuk temelde ticari faaliyetlerle bağlantılıdır. Bu nedenle belirttiğimiz gibi alanı çok geniştir. Ticari ilişkileri daha karışık hale geldikçe büyük zararlar oluşabilmektedir. Bu sebepten ötürü de ticari avukat dikkatli seçilmelidir.

Ticaret Hukuku sıklıkla Ticaret ve Şirketler Hukuku olarak da anılmaktadır. Şirketler ve ticaretin çok iç içe olmaları bunda etkendir. Bu nedenle ticari avukatlar aynı zamanda ticaret-şirket avukatı olarak çalışabilirler.

Ticaret avukatı; en çok ticari şirketlerin kurulmasında ve bundan sonra  tasfiyesine kadar gerçekleşen tüm süreçlerde temsil ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Sermaye arttırma ya da azaltma durumlarında da ticaret avukatına yoğun olarak başvurulmaktadır.

Ticaret Hukuku Nedir?

Ticaret Hukuku, ticari işletmeleri ilgilendiren birçok konuyu düzenlemektedir. Kişiler veya şirketler arasında oluşan, ticari işlerden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmek için gerekli olan yasalar bu hukuk dalının kapsamı içindedir. En çok ticari şirketleri konu edinse de kıymetli evraklar, deniz ticareti ve özel sigortalar ile ilgili de düzenlemeleri içermektedir.

Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku’na kıyasla daha teknik ve ayrıntılıdır. Borçlar Hukuku bu alan için sınırlıdır ve bu nedenle de Ticaret Hukuku doğmuştur. Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu’nun tamamlayıcısı olarak değerlendirilmektedir.

Uluslararası anlaşmalar, Anayasa, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6018 sayılı Türk Borçlar Kanunu, çeşitli yönetmelik ve tüzükler Ticaret Kanunu’nun asli kaynaklarındandır.

Ticaret hukuku avukatı İstanbul için avukatlık ofisimizin tecrübeli avukatları ile çalışma imkanını bulabilirsiniz. Belirtilen belli başlı alanların dışında birçok konuda Ticaret Kanunu’nun kapsamlı yasaları ve yaşanılan uyuşmazlıklar ile ilgili olarak temsil edilmenin yanı sıra danışmanlık hizmeti de alabilirsiniz. İstanbul Helvacı Hukuk Ofisi Ticaret Hukuku’nda da özenli, detaylı ve titiz çalışmalar sürdürmektedir.