Helvacı Hukuk Ofisi

İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku en temel ifadeyle işçi ve işveren arasında oluşan ya da oluşabilecek olan sorunları düzenleyen hukuk dalıdır. Hukuki olarak bu ilişki iş ilişkisi olmalıdır. İstanbul Maltepe semtinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti veren Helvacı Hukuk Ofisi, konu hakkında bilgili ve deneyimli avukatları ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. En çok uyuşmazlığın görüldüğü İş Hukuku konusu ise genellikle iş sözleşmeleridir. İş sözleşmeleri ile ilgili problemler sözleşme koşullarına aykırı davranış veya hukuka uygun olmayan sözleşme içeriğidir.

İş Hukuku Nedir?

İş Hukuku sadece işçilerin değil işverenlerin de haklarının gözetildiği ve her iki taraf için de yükümlülükler doğuran bir hukuk dalıdır. İş sözleşmeleri neticesinde işçi çalışmakla ve işi yapmakla sorumludur; işveren de onun ücretini ödemelidir. İş Hukuku kapsamında çalışma şartları, işçi ücretleri ve işçi sendikaları ile ilgili de çok sayıda düzenleme yapılmıştır.

İş avukatı ile hem işçilerin hem de işverenlerin hakları daha sağlıklı biçimde korunabilmektedir. Özellikle işçiler rekabet ortamlarında zaman zaman çok ağır ve hakız koşullar altında çalıştırılabilmektedirler. Böyle bir durumda büromuz gerekli hizmeti verecektir.

Hakkını alamayan ve hukuka aykırı biçimde çalışmak zorunda kalan işçiler, işçi avukatı ile görüşerek danışmanlık hizmeti alabilecekleri gibi avukatlık hizmetinden de faydalanabilirler.

İş Hukuku’nda bazı belli başlı kriterler bulunmaktadır:

  • İş Hukuku’nun önceliği işçi haklarıdır. İşçilerin emeklerinin kötü niyetli olarak kullanılmaması ve haklarından mahrum kalmamaları için çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.
  • Asgari ücretin altında işçi çalıştırılamaz.
  • Eğer bir konuda kararsızlık ya da belirsizlik varsa karar çoğunlukla işçi lehine çıkar.
  • İşçi sendikaları aracılığıyla işçiler yönetime dahil olabilmektedir.
  • İş Hukuku’nda hem devlet hem de özelleşme nitelikleri aynı anda mevcuttur.
  • Hizmet sözleşmeleri sayesinde işveren ve işçi arasındaki ilişkilerde karşılıklı sorumluluklar net şekilde belirtilir.

İş Hukuku’nun en belirgin özelliklerden biri de işçinin işten çıkartılmasının haklı bir nedene dayanıyor olması gerekliliğidir. İyi niyete ve ahlaka aykırı davranış, sağlık sorunları, işçinin ısrarla görevini yapmaması ve buna benzer zorlayıcı diğer koşullar nedeniyle anlaşma fesh edilebilir.

İş hukuku avukatı danışma hizmetinden de faydalanmak mümkün olmaktadır. Helvacı Hukuk Ofisi’nde müvekkillerimize detaylı şekilde İş Hukuku ile ilgili bilgi verilmektedir ve kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. İş ilişkilerinde çıkabilecek her türlü sorun ayrıntılı biçimde incelenecektir; sözleşmeler vb. belgeler/ durumlar denetlenecektir.

İşçi Hakları Avukatı

İş Hukuku ağırlıklı olarak işçi haklarını gözetmek üzere düzenlenmiştir. İşçilerin işten çıkartılması, ücretleri ile ilgili yaşanan anlaşmazlıklar, çalışma koşulları ya da sözleşmenin fesh edilmesi gibi birçok alanda işçiler Helvacı Hukuk Ofisi işçi avukatı İstanbul ile çalışabilirler. Büro yalnızca davalar ya da avukatlık için hizmet vermemektedir; isteyenler danışmak ve çeşitli durumların/evrakların denetlenmesi için de bu yolu seçebilirler.

Kıdem tazminatı işçiler için en fazla sorun olan konulardan biridir. Çoğu kez işverenler işçilerin gerçek ücret miktarlarını bordroda göstermeyebilmektedirler. İşçiler böyle bir durum söz konusu ise ücretlerini ispatlamalıdırlar aksi takdirde tazminat miktarları haksız yere daha düşük olacaktır. Mevzuatlar konusunda bilgili ve ayrıntılar konusunda uzmanlaşmış bir işçi avukatı ile süreç müvekkil adına etkin bir şekilde ilerleyebilir.

Bir başka sık görülen işçi hakları sorunu da fazla mesai ücretleri olmaktadır. İşçiler böyle bir durumda haklarını alamıyorlarsa dava açmalıdırlar. Bu tip davalarda sonuç 6 ile 12 ay arasında belirlenecektir. İşverenin itiraz hakkı da hesaplanırsa bir üst mahkemeye geçiş aşaması olur. Bu da süreci 18 aya kadar uzatabilmektedir. İş Hukuku’nda dikkate alınması gereken bir özellik de fesih ve ihtar sürelerinin varlığıdır. Dikkat edilmezse süreden ötürü hak kayıplarından yararlanılabilir. İşçi hakları ile ilgili detaylı bilgi almak için Helvacı Hukuk Ofisi’ne uğrayabilirsiniz.