Helvacı Hukuk Ofisi

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Her türlü suç ve onlar için belirlenen cezalar Ceza Hukuku kapsamına girmektedir. Hukuk dalları arasında belki de en önemli olanıdır. Hem bireysel çıkarlar hem de toplum düzenini sağlamada bu hukuk dalının büyük bir payı bulunur. Bu doğrultuda da devlet tarafından vatandaşlar için çıkartılan yasalar söz konusudur. Kurallara uyulmadığı takdirde Ceza Hukuku kapsamında bunlara karşılık uygulanacak olan yaptırımlar bulunmaktadır.

Ağır Ceza Avukatı

Ağır Ceza Mahkemesi’nin baktığı davalar için ağır ceza avukatı görev almaktadır. Ağır ceza davalarında sanık ya da mağdur kişiler ağır ceza avukatları tarafından temsil edilirler. Asliye Ceza Mahkemesi’nde tek bir yargıç görev yaparken, Ağır Ceza Mahkemeleri’nde 3 tane yargıç bulunmaktadır. Yani kararlar oybirliği veya çoğunluk ile alınmaktadır. Özellikle sanıklar için durum oldukça kritiktir; ağır ceza mahkemelerinin konusu olan davalarda cezalar çok daha yüksek çıkmaktadır. Bu noktada sanıkların ağır ceza avukatı ile çalışmaları önem kazanır.

Ceza avukatı arıyorum; Helvacı Hukuk Ofisi ağır ceza davalarına bakmaktadır. Ağır ceza avukatı seçimi hayati bir önem taşır çünkü çok yüksek seviyede cezalar alınması söz konusudur. Seçilecek olan avukatın mutlaka ağır ceza davaları ile ilgili uzmanlaşmış olması, deliller konusunda çok geniş bir bilgi sahibi olması gerekmektedir. İstanbul Maltepe büromuzda ağır ceza avukatlığı ile ilgili her türlü detayı konuşabilirsiniz.

Ağır ceza davalarında sıkça adli kontrol ve tutuklama durumları görülmektedir. Böyle bir durumda sanığın veya tutuklu olan şüphelinin bırakılması için ceza avukatı devreye girer.  Avukatın bilgisi ve deneyimi bu gibi durumlarda büyük önem taşımaktadır.

Ağır ceza davalarına konu olan suçların bazıları şunlardır:

 • Cinayet/ Kasten öldürme
 • İşkence
 • Cinsel saldırı
 • Cinsel taciz
 • Doku ve organ ticareti
 • Nitelikli dolandırıcılık suçu
 • Parada sahtecilik
 • Reşit olmayan kişiyle ensest ilişki suçu
 • Gasp
 • Kredi ve banka kartlarının kötüye kullanımı
 • Zimmet
 • Rüşvet
 • Resmi belgede sahtecilik
 • Hileli iflas suçu
 • İnsan ticareti suçu

Tüm bu suçların yanı sıra özellikle devletin güvenliğine karşı olarak işlenen suçlar da ağır ceza davalarının konusu içine girmektedir. Sayılan suçlar ise daha çok görülen ve yaygın olan suçlardır. Bunların haricinde de ağır ceza konusu olabilecek suçlar bulunur. İstanbul ağır ceza avukatı için Maltepe büromuzda etkili bir dava hizmeti imkanı bulunmaktadır. Ağır Ceza Hukuku alanında tecrübeli avukat hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Ağır ceza davaları sonunda kişilerin hürriyetleri büyük bir tehdit altına girebilir. Müvekkillerin tahliyelerinin gerçekleşmesi ya da en azından daha iyi bir cezayla kurtulması seçilecek olan avukatın uygunluğu ile yakından ilgili olmaktadır.

Ceza Avukatı Ücretleri

Ceza Hukuku alanında çalışan avukatlar ceza davalarında soruşturmaya katılmaktan, savcılığa suç duyurusu yapmaya, sanık savunmasının yazılmasından şüpheli ifadesinin hazırlanmasına, yazılı savunma verilmesinden temyiz ve istinaf başvurularına kadar çok geniş bir kapsamda çalışırlar. Delillerin toparlanması ve mahkemeye sunulması gibi süreçlerde de avukatlar görev almaktadırlar.

Ceza avukatı İstanbul için Helvacı Hukuk Ofisi’nden hizmet alınabilmektedir. Ceza avukatlarının ücretleri için ceza davasının türü de önem taşımaktadır. Ağır ceza avukatlarının ücretleri doğal olarak daha pahalı olmaktadır. Ceza davasının görüldüğü mahkeme de ücretlerin belirlenmesinde etkendir. Bunun dışında kovuşturma ve soruşturma aşamalarındaki durumlar da değerlendirilir. Hangi aşamadayken avukata başvuruldu? Bunların tümü avukatlık ücretini belirleyiciler arasındadır.

Ceza davalarında avukat tutma zorunluğu bazı istisnalar haricinde mecburi değildir. Kişilerin bu konuda fazla rahat davranması ciddi olumsuz sonuçlarla karşılaşmalarına yol açmaktadır. Eğer avukata başvurulacaksa bunun soruşturma aşamasında olması daha iyi olacaktır. Helvacı Hukuk Ofisi olarak ceza ve ağır ceza davalarında güvenilir bir danışmanlık / avukatlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz.